Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Usługi

Prawo

Zajmujemy się zawodowym świadczeniem pomocy prawnej, o której mowa w art. 4 ust. 1 Prawa o adwokaturze, polegającej w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Oferujemy naszym Klientom szeroką gamę usług adwokackich w istotnych obszarach polskiego prawa, w tym prawa cywilnego, karnego oraz administracyjnego. 

 

O jakości pomocy prawnej decyduje przede wszystkim jej wszechstronność, tylko bowiem kompleksowa ocena problemu prawnego umożliwia wypracowanie właściwego jego rozwiązania. Dlatego też świadczymy usługi adwokackie w ramach praktyki ogólnej, nie zapominając o roli, jaką dla sprawnego wykonywania zawodu adwokata odgrywa specjalizacja w wybranych dziedzinach prawa. 

 

Poszczególni prawnicy JJK specjalizują się w szczególności w zakresie prawa nieruchomości, dochodzenia odszkodowań, prawa budowlanego, prawa medycznego, prawa karnego gospodarczego i skarbowego, prawa pracy, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa spółek handlowych, prawa kontraktów, prawa zamówień publicznych, jak również w zakresie procedury cywilnej, karnej i administracyjnej.

Podatki

Zakres naszych usług obejmuje nie tylko klasyczną pomoc prawną, ale również czynności doradztwa podatkowego w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 1a ustawy o doradztwie podatkowym, wykonywane przez adwokatów i licencjonowanego doradcę podatkowego. Mamy wieloletnie doświadczenie w obszarze prawa podatkowego obejmujące skomplikowane transakcje gospodarcze, takie jak restrukturyzacja spółek komunalnych na potrzeby pozyskania finansowania z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, organizacja usług wewnątrzgrupowych świadczonych przez spółki międzynarodowej grupy kapitałowej czy też wzajemne rozliczenia konsorcjantów w ramach finansowania konsorcjalnego inwestycji na gruncie podatkowym i księgowym.
 
Oferujemy szeroki zakres usług podatkowych na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ich następców prawnych w rozumieniu Ordynacji podatkowej oraz osób trzecich odpowiedzialnych za zaległości podatkowe, polegających w szczególności na: 
1) udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami; 
2) udzielaniu pomocy w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych; 
3) udzielaniu pomocy w sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych; 
4) reprezentowaniu Klientów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych.

Specjalizacje

Specjalizujemy się w istotnych obszarach polskiego prawa, w tym także w prawie podatkowym. Nie boimy się wyzwań i stale rozwijamy w ramach praktyki ogólnej.

Formularz kontaktowy

To pole jest wymagane.

Nieprawidłowe imię i nazwisko / nazwa firmy.

To pole jest wymagane.

Nieprawidłowy numer telefonu.

To pole jest wymagane.

Nieprawidłowy adres email.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Nieprawidłowy adres email.

Podając w Formularzu kontaktowym numer telefonu wyrażam zgodę na nawiązanie ze mną kontaktu telefonicznego przez członka zespołu JJK. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: Polityka prywatności.

To pole jest wymagane.

×

Dziękujemy za skorzystanie z formularza kontaktowego.Twoja wiadomość została pomyślnie wysłana!

Podczas wysyłania wiadomości wystąpił błąd.Spróbuj ponownie.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem