Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Standardy

Nasze zasady

Działamy w ścisłej współpracy, opartej na jednolitych standardach. Na podstawie norm wykonywania zawodów prawniczych, mających dla nas szczególne znaczenie, opracowaliśmy wspólne zasady świadczenia usług prawnych w ramach JJK. Kierujemy się nimi w bieżącej działalności, dążąc do tego, by JJK kojarzone było z najwyższą jakością udzielanej pomocy prawnej.

 • 1. Zależy nam na Twoim sukcesie

  Sukces naszych Klientów określa nas jako prawników i stanowi o naszym własnym powodzeniu. Zdajemy sobie z tego sprawę, mając przy tym na uwadze, że sukces stanowi wypadkową ludzkich interesów oraz obiektywnych możliwości ich zaspokojenia.

   

  Zależy nam zatem na ochronie Twoich interesów, w każdym możliwym zakresie. Troska o Twój sukces jest naszym obowiązkiem, a jego należyta realizacja jest również w naszym interesie!

   

 • 2. Bez nieuzasadnionych oczekiwań

  Bywają sprawy „do przegrania”, które kończą się korzystnym wynikiem, i odwrotnie. Żaden prawnik nie jest w stanie zapewnić określonego rezultatu świadczonych przez niego usług prawnych, nie powinien więc wzbudzać nieuzasadnionych oczekiwań co do wyników tych usług. 

   

  Możemy Ci zagwarantować, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by osiągnąć korzystny dla Ciebie rezultat prawny, nie możemy jednak zapewnić, że będzie on zawsze możliwy do osiągnięcia. Nie wszystko zależy od nas, niestety.

   

 • 3. Bądź naszym partnerem w rozwiązaniu Twojego problemu

  Problemów prawnych nie można rozpatrywać w oderwaniu od ludzi, których dotyczą. Dlatego tak ważne są dla nas partnerskie relacje z naszymi Klientami, oparte na zrozumieniu i wzajemnym szacunku. Twoje informacje pomagają nam lepiej poznać sprawę, z którą do nas przychodzisz. Twoje sugestie pozwalają nam w pełni zidentyfikować istotne dla Ciebie interesy. Potrafimy słuchać i jesteśmy otwarci na Twoją inicjatywę. Bądź naszym partnerem w rozwiązaniu Twojego problemu!

   

 • 4. Współpracujmy na jasnych warunkach

  JJK oznacza wspólne przedsięwzięcie adwokatów i doradcy podatkowego, prowadzących działalność w formie odrębnych kancelarii. Każdy z nas działa samodzielnie, ale w ścisłej współpracy organizacyjnej i merytorycznej. Każdy z nas we własnym zakresie ustala warunki świadczenia usług na rzecz konkretnego Klienta, uwzględniając nasze wspólne standardy.

   

  Dążymy do tego, aby współpraca z naszymi Klientami opierała się na jasnych warunkach, dotyczących w szczególności zakresu udzielanej im pomocy prawnej oraz kwestii finansowych. Z tego też powodu zależy nam, by nasze stosunki były uregulowane w formie dokumentowej, zwłaszcza w sprawach niewymagających podjęciach przez nas natychmiastowych działań prawnych.

   

 • 5. Jesteśmy do Twojej dyspozycji

  Budowanie partnerskich relacji z Klientami wymaga zaakceptowania ich osobistego zaangażowania w załatwianie ich spraw. Należyte świadczenie usług prawnych uzależnione jest od prawidłowej współpracy z Klientem, ta natomiast zależy od bezproblemowej z nim komunikacji. Zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też deklarujemy naszym Klientom pełną dostępność.

   

  Odbierzemy każdy Twój telefon, a jeśli nie będzie to możliwe, oddzwonimy w najkrótszym możliwie terminie. W takim też terminie odpiszemy na Twoją korespondencję i wiadomości e-mail, jeśli będą wymagać naszej odpowiedzi. Na Twoje życzenie niezwłocznie zorganizujemy spotkanie, celem omówienia interesujących Cię zagadnień.

   

 • 6. Masz prawo do informacji

  Prowadzimy sprawy Klientów oraz doradzamy im w sposób transparentny. Masz prawo do uzyskania wszelkich informacji dotyczących podejmowanych przez nas działań, a niektóre z nich, o kluczowym dla Ciebie znaczeniu, będą wymagać Twojej akceptacji. Jako profesjonaliści jesteśmy obowiązani czuwać nad biegiem prowadzonych przez nas spraw, informować Klientów o ich postępach i wyniku. Jesteśmy obowiązani poinformować Cię o wysokości honorarium lub o sposobie jego wyliczenia. Masz prawo do uzyskania wglądu w dokumentację sprawy. Po zakończeniu sprawy, na Twoje życzenie, wydamy Ci wszystkie zgromadzone w niej dokumenty.

   

 • 7. Przestrzegamy tajemnicy zawodowej

  Wykonujemy zawody adwokata i doradcy podatkowego. Normy regulujące sposób wykonywania tych zawodów przewidują restrykcyjny i szeroki obowiązek zachowania w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedzieliśmy się w związku z udzielaniem pomocy prawnej i podatkowej. Przywiązujemy do tego obowiązku wielką wagę. Nie może być inaczej, skoro przestrzeganie tajemnicy zawodowej jest gwarancją prawidłowego i efektywnego świadczenia naszych usług. Możesz być pewien, że wszystkie ujawnione przez Ciebie informacje, bez względu na sposób lub formę ich ujawnienia, zachowamy dla siebie i wykorzystamy je wyłącznie na potrzeby udzielanej Ci pomocy.

   

 • 8. Dbamy o jakość świadczonych usług

  Stanowimy zespół wykwalifikowanych adwokatów i doradcy podatkowego. Zdobyliśmy gruntowne wykształcenie prawnicze i ukończyliśmy aplikacje adwokackie. Pracowaliśmy w renomowanych kancelariach prawnych oraz instytucjach wymiaru sprawiedliwości. Naszym prawnikom przyznano liczne nagrody i wyróżnienia.

   

  Nieustannie się doskonalimy i dbamy o jakość świadczonych usług. Przywiązujemy dużą wagę do pogłębionej i wieloaspektowej analizy sprawy, uwzględniającej nie tylko jej aspekty prawne, ale również pozaprawne, w tym zwłaszcza ekonomiczne. Chcemy, by wysoki poziom merytoryczny naszej pracy stanowił nasz wyróżnik. Wiemy, że tylko na takiej podstawie możemy budować długofalowe stosunki z Klientami.

   

 • 9. Nie boimy się wyzwań

  Specjalizujemy się w istotnych obszarach polskiego prawa, nie boimy się jednak wyzwań i stale rozwijamy w ramach praktyki ogólnej. Współpracujemy ze specjalistami z innych branż, mając na uwadze fakt, że niektóre sprawy wymagają pozaprawnych konsultacji.

   

  Nie odmawiamy pomocy z tego tylko powodu, że kwestia prawna, z którą Klient ma do czynienia, wykracza poza nasze szczególne zainteresowania. Prowadzimy również sprawy precedensowe, w tym także sprawy oceniane na gruncie rzadko stosowanych przepisów prawa.

   

 • 10. Nowoczesność w służbie prawa

  Rozwój mobilności umożliwił prawnikom świadczenie usług prawnych bez żadnych ograniczeń terytorialnych. Elektroniczna komunikacja zapewniła nowe możliwości wymiany informacji, a tym samym lepsze poznanie problemów Klientów. Internetowe systemy prawne pozwalają analizować sprawy z niespotykaną dotąd precyzją, a informatyczne narzędzia do obsługi kancelarii – zracjonalizować jej organizację na nieznanym dotąd poziomie.

   

  Idziemy z duchem czasu. Nie może być inaczej, jesteśmy pokoleniem wychowanym w dobie rewolucji cyfrowej i informatycznej. Wierzymy, że umiejętne wykorzystanie zdobyczy XXI wieku pozwoli nam lepiej zaspokajać potrzeby Klientów. W każdym możliwym zakresie staramy się zatem stosować w naszej działalności najnowsze technologie.

Informacje prawne

Jednolite standardy JJK odnoszą się nie tylko do zasad świadczenia usług prawnych, ale również do wypełniania przez nas powinności informacyjnych, w szczególności w zakresie ochrony Twoich danych osobowych. Poznaj naszą Politykę prywatności, Informację o plikach cookies oraz zastrzeżenia prawne dotyczące korzystania ze strony www.jjk-law.pl.

Polityka prywatności - Użytkownicy Strony Polityka prywatności - Klienci Informacja o cookies Nota prawna

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem