Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Kraków

Kancelaria w Krakowie

 

1. Lokalizacja:

 

ul. Krowoderska 29/12

31-141 Kraków

 

2. Osoba kontaktowa:

 

Wojciech Jaciubek – adwokat i doradca podatkowy

t. 604940111, e: jaciubek@jjk-law.pl

 

3. Informacje ogólne:

 

Krakowskie biuro JJK mieści się przy ul. Krowoderskiej 29/12. Kraków jest dla nas miejscem magicznym i wyjątkowym, to tutaj rozpoczęliśmy naszą przygodę z prawem. Prawnicy kancelarii JJK studiowali na krakowskich uczelniach, a niektórzy z nich odbywali w Krakowie aplikacje adwokackie, składali egzaminy adwokackie oraz pracowali w krakowskich kancelariach prawnych.

 

Jesteśmy w stanie zaspokoić praktycznie każdą potrzebę prawną Klientów poszukujących pomocy specjalisty: adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego w Krakowie. Zapewniamy reprezentację w sprawach sądowych i administracyjnych, udzielamy porad i opinii prawnych, pomagamy w sporządzaniu projektów dokumentów mających znaczenie prawne (wniosków, pism procesowych, umów itp.), a także występujemy jako pełnomocnicy Klientów w stosunkach osobistych i gospodarczych.

 

Kancelaria adwokacka JJK w Krakowie oferuje usługi prawne zwłaszcza w takich sprawach, jak:

- sprawy gospodarcze (sprawy związane z zakładaniem i funkcjonowaniem spółek handlowych, spory na tle stosunków gospodarczych, reprezentacja w postępowaniu cywilnym w sprawach gospodarczych, sprawy z zakresu pozyskiwania pomocy publicznej dla przedsiębiorców i inne);

- sprawy z obszaru prawa zamówień publicznych (doradztwo w postępowaniach przetargowych, sporządzanie dokumentacji przetargowej, wnoszenie odwołań oraz reprezentacja przed Krajowymi Izbami Odwoławczymi lub innymi właściwymi organami);

- sprawy z zakresu prawa nieruchomości (sprawy o zwrot wywłaszczonych nieruchomości, obrót nieruchomościami, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami wspólnymi, funkcjonowanie wspólnot mieszkaniowych, podział i rozgraniczanie nieruchomości, spory na tle stosunków sąsiedzkich i inne);

- sprawy administracyjne (reprezentacja przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi, sporządzanie wniosków, odwołań, skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA oraz innych środków zaskarżenia), w tym również sprawy z zakresu prawa budowlanego;

- sprawy odszkodowawcze (sprawy o zapłatę odszkodowania z tytułu czynu niedozwolonego albo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, dochodzenie roszczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej OC, odszkodowania za błędy medyczne i inne);

- sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

 

Kancelaria podatkowa JJK w Krakowie zajmuje się doradztwem prawnym świadczonym przez licencjonowanego doradcę podatkowego, obejmującym udzielanie porad i opinii prawnych, a także reprezentowanie podatników (płatników, inkasentów) w sprawach podatkowych w postępowaniu przed organami podatkowymi oraz w sprawach z zakresu sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych z zakresu prawa podatkowego. Wykonujemy doradztwo podatkowe zwłaszcza w zakresie podatków PIT, CIT, VAT, PCC, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od nieruchomości.

 

Pełny zakres usług:

jjk-law.pl/uslugi#specjalizacje

 

 

 

Sprawdź na mapie!

Formularz kontaktowy

To pole jest wymagane.

Nieprawidłowe imię i nazwisko / nazwa firmy.

To pole jest wymagane.

Nieprawidłowy numer telefonu.

To pole jest wymagane.

Nieprawidłowy adres email.

To pole jest wymagane.

To pole jest wymagane.

Nieprawidłowy adres email.

Podając w Formularzu kontaktowym numer telefonu wyrażam zgodę na nawiązanie ze mną kontaktu telefonicznego przez członka zespołu JJK. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: Polityka prywatności.

To pole jest wymagane.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem