Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Umowa prorogacyjna w sprawach pracowniczych?

Polecamy lekturze artykuł Wojciecha Jaciubka pt. „Umowa prorogacyjna w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy – de lege lata i de lege ferenda”, opublikowany w Polskim Procesie Cywilnym, kwartalniku poświęconym zagadnieniom wykładni i praktyce prawa procesowego cywilnego (Wolters Kluwer, nr 4 z 2019 roku).

 

W artykule poddano analizie kwestię dopuszczalności umowy o właściwość miejscową sądu (tzw. umowy prorogacyjnej) w postępowaniu w sprawach pracowniczych. Zagadnienie to wywołuje wątpliwości w nauce prawa postępowania cywilnego oraz w praktyce obrotu prawnego. Do tej pory uwaga większości przedstawicieli doktryny oraz praktyków prawa analizujących odnośną kwestię skupiała się na ustaleniu charakteru właściwości miejscowej sądu w sprawach z zakresu prawa pracy, tj. określeniu, czy właściwość ta ma charakter wyłączny w rozumieniu art. 46 § 2 k.p.c. Negatywna odpowiedź na to pytanie pozwalała twierdzić, że umowa prorogacyjna może dotyczyć również spraw pracowniczych.

 

W dotychczasowych rozważaniach dotyczących umowy prorogacyjnej w postępowaniu w sprawach z zakresu prawa pracy wychodzono zatem z założenia, że w danym postępowaniu zastosowanie znajdują przepisy ogólne o procesie cywilnym w postaci art. 46 § 1 i 2 k.p.c. Czy jednak założenie to jest prawidłowe?

 

Więcej w artykule!

https://www.profinfo.pl/sklep/polski-proces-cywilny,7796,r,2019,nr,4.html

 

Wojciech Jaciubek - Umowa prorogacyjna w sprawach z zakresu prawa pracy

 

Masz problem z zakresu postępowania cywilnego lub prawa pracy? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem