Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Ile kosztuje sprawa o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami?

adw. Wojciech Jaciubek

I. Typowe koszty ponoszone przez wnioskodawcę w postępowaniu o podział majątku wspólnego objętego uprzednio małżeńską wspólnością majątkową są następujące:

 

1. Opłata sądowa:

 1. jeżeli wniosek nie zawiera zgodnego projektu podziału – 1000 zł,
 2. jeżeli wniosek zawiera zgodny projekt podziału – 300 zł.

 

2. Wydatki sądowe:

 • Koszty dowodu z opinii geodety – w zależności od nakładu pracy geodety, w praktyce wynagrodzenie geodety za sporządzenie opinii wynosi kwotę ok. 2000 zł [koszty te będą aktualne, jeżeli przedmiotem podziału będzie nieruchomość].

 

3. Koszty niektórych środków dowodowych:

 • Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – 150 zł [koszty te będą aktualne, jeżeli przedmiotem podziału będzie nieruchomość].

 

4. Honorarium pełnomocnika procesowego reprezentującego wnioskodawcę w postępowaniu – uzgadniane indywidualnie z kancelarią, która ma reprezentować daną stronę w postępowaniu. Wynagrodzenie adwokata często bazuje na stawce minimalnej określonej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie. W sprawach o podział majątku wspólnego między małżonkami stawka minimalna uzależniona jest od wartości udziału strony w majątku wspólnym, a także od tego, czy majątek wspólny ma być podzielony na zgodny wniosek stron postępowania. I tak:

a. w sprawach o podziału majątku wspólnego przy braku zgodnego wniosku stron stawka minimalna wynosi przy wartości udziału strony w majątku wspólnym:

  • do 500 zł - 90 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł - 270 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 900 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 1800 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 3600 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 5400 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 10 800 zł;
  •  powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 15 000 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł - 25 000 zł;

b. w sprawach o podziału majątku wspólnego na zgodny wniosek stron stawka minimalna wynosi przy wartości udziału strony w majątku wspólnym:

  • do 500 zł - 45 zł;
  • powyżej 500 zł do 1500 zł - 135 zł;
  • powyżej 1500 zł do 5000 zł - 450 zł;
  • powyżej 5000 zł do 10 000 zł - 900 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 1800 zł;
  • powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 2700 zł;
  • powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 5 400 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł do 5 000 000 zł - 7 500 zł;
  • powyżej 5 000 000 zł - 12 500 zł.

 

II. Zwolnienie od kosztów sądowych:

 

Wnioskodawca, który nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych bez narażenia siebie lub rodziny na uszczerbek w koniecznym utrzymaniu, powinien złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Uzyskane w tej drodze zwolnienie może dotyczyć kosztów wymienionych powyżej w pkt 1. i 2.

 

 

Masz problem z zakresu prawa rodzinnego? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

Adwokat i doradca podatkowy. Przygodę z praktyką prawniczą rozpoczął w 2011 roku i kontynuuje ją do teraz, dzieląc życie zawodowe między Kraków i Radom. W swej pracy największą wagę przykłada do pogłębionej analizy prawnej. Uczestniczył w wielu sprawach z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o podział majątku wspólnego.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem