Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Ile kosztuje zasiedzenie?

adw. Wojciech Jaciubek

I. Typowe koszty, które są lub mogą być aktualne w sprawach o zasiedzenie nieruchomości:

 

1. Opłata sądowa – 2000 zł

 

2. Wydatki sądowe:

  • Koszty dowodu z opinii geodety – ok. 2500 zł, w zależności od nakładu pracy geodety [koszty te będą aktualne wtedy, gdy zakres posiadania nieruchomości nie pokrywał się z granicami działek ujętych w ewidencji gruntów i konieczny jest ich podział]
  • Koszty ogłoszenia – ok. 750 zł w zależności od pisma, w którym ogłoszenie zostanie zamieszczone [koszty te będą aktualne, jeżeli wnioskodawca nie wskazuje innych zainteresowanych w sprawie; wówczas orzeczenie może zapaść dopiero po wezwaniu innych zainteresowanych przez ogłoszenie]

3. Koszty niektórych środków dowodowych:

  • Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów i budynków – 150 zł

4. Honorarium kancelarii – uzgadniane indywidualnie przez poszczególne kancelarie. Często bazuje na stawkach z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie, które wynoszą przy wartości nieruchomości:

- powyżej 10 000 zł do 50 000 zł - 1800 zł,

- powyżej 50 000 zł do 200 000 zł - 2700 zł,

- powyżej 200 000 zł do 2 000 000 zł - 5400 zł.

 

5. Podatek od zasiedzenia – 7% czystej wartości nieruchomości, przy czym z podstawy opodatkowania można wyłączyć wartość nakładów dokonanych na nieruchomość podczas biegu zasiedzenia lub wartość budynku wzniesionego na gruncie przez nabywającego nieruchomość przez zasiedzenie.

 

II. Zwolnienie od kosztów sądowych:

 

Wnioskodawca, który nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych bez narażenia siebie lub rodziny na uszczerbek w koniecznym utrzymaniu, powinien złożyć do sądu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Uzyskane w tej drodze zwolnienie może dotyczyć kosztów wymienionych powyżej w pkt 1 i 2.

 

III. Zwrot kosztów postępowania:

 

W przypadku wygrania przez wnioskodawcę sprawy o zasiedzenie, w której inny uczestnik postępowania w sposób aktywny sprzeciwiał się wnioskowi, wnioskodawca powinien domagać się zasądzenia zwrotu kosztów postępowania od przeciwnika procesowego. Zasądzenie tego zwrotu przez sąd może pokryć istotną część kosztów, o których mowa w pkt 1-4.

 

 

Masz problem z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości? Skontaktuj się z nami!

JJK Jaciubek Janiga Kupiec – adwokaci i doradca podatkowy – Kraków, Radom, Oświęcim

Adwokat i doradca podatkowy. Przygodę z praktyką prawniczą rozpoczął w 2011 roku i kontynuuje ją do teraz, dzieląc życie zawodowe między Kraków i Radom. W swej pracy największą wagę przykłada do pogłębionej analizy prawnej. Ma duże doświadczenie w sprawach z obszaru prawa rzeczowego, w tym zwłaszcza w sprawach o zasiedzenie nieruchomości.

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem