Ostatnio na naszym blogu: Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

Blog

Składniki małżeńskiego majątku wspólnego

W sprawach o podział majątku wspólnego kluczowe znaczenie ma ustalenie, co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków, a co w skład majątku osobistego każdego z nich. Jakie składniki majątkowe przynależą do małżeńskiego majątku wspólnego?

adw. Szymon Janiga

Ile kosztuje sprawa o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami?

Przygotowaliśmy zwięzłe zestawienie typowych kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę w związku z postępowaniem sądowym o podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

adw. Wojciech Jaciubek

Sądowy podział majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej – zagadnienia proceduralne

W artykule omówione zostały podstawowe zagadnienia proceduralne związane z zainicjowaniem postępowania cywilnego o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami.

adw. Szymon Janiga

Umowny podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – charakterystyka i koszty podziału

Podział majątku wspólnego objętego uprzednio małżeńską wspólnością majątkową może nastąpić w drodze umowy lub orzeczenia sądowego. Czym charakteryzuje się umowny podział majątku wspólnego i jakie są jego koszty?

adw. Wojciech Jaciubek

Utrata, wygaśnięcie oraz przedawnienie uprawnień (roszczeń) z tytułu rękojmi

Uprawnienia (roszczenia) kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej nie są nieograniczone w czasie. Sprawdź, w jakich sytuacjach może dojść do ich utraty, wygaśnięcia lub przedawnienia!

adw. Szymon Janiga
1 2 3 4 ... 7
NASTĘPNE

Używamy plików cookies. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, zmień ustawienia w przeglądarce. Informacja o plikach cookies.

OK, rozumiem